Yhdessä paremman huomisen puolesta!

Takana on matka, oppimiskokemus ja elämys, jota en kyllä heti ole valmis vaihtamaan pois. Marraskuussa SDP:n Oulun piirin piirikokouksessa vahvistettiin ehdokkuuteni eduskuntavaaleissa. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Tämä päivä tuli kuitenkin nopeasti vastaan. Minua jännittää mihin panostukseni ja panostukseni riittävät. Huomenna sunnuntaina se nähdään. Minulle oli selvää heti vaalityön alkumetreillä, että haluan rakentaa yhteistyössä parempaa…

Sote-uudistuksessa ihmisten tarpeet ja palvelut keskiöön

Vaalityössä minulta on usein kysytty ajatuksiani soten tulevaisuudesta ja mikä on mielestäni tärkein uudistuksen jatkotyöstämisessä. Olen aina nostanut ihmiset ja heidän tarpeensa sekä palvelut keskiöön. Tämä on myös SDP:n näkökulma asiaan. Meidän on pidettävä jokaisesta huolta – ikään, elämäntilanteeseen ja tulotasoon katsomatta. Meillä ei saa enää jäädä ketään hyvinvoinnin katveeseen. Kansalaisia on puhututtanut erityisesti ikäihmisten…

Reilu ja parempi työelämä

Vaalityön aikana reilu ja parempi työelämä on noussut esille usein. Eniten keskustelua ovat herättäneet aktiivimalli sekä kiky. Ihmiset ovat kokeneet nämä leikkausmallit epäoikeudenmukaisiksi monella tapaa. Tulevaisuuden hyvinvointivaltion näkökulmasta meidän on huolehdittava työn ja kasvun edellytyksistä. Tulevaisuuden investoinnit vahvistavat työllisyyden lisäksi taloutta. Reilu työelämä toimii yhdessä sopien ja huomioi muuttuvan työelämän tarpeet. Työelämän muuttuessa tulee työnteon…

Ratkaistaan Suomen suurin ongelma – nuorten syrjäytyminen

Nuorten hyvinvointi nousee aina esille ennen vaaleja. Silti yhteiskunnan syrjäyttämien nuorten määrä tuntuu lisääntyvän.  Nuorten syrjäytymisen ongelma vaatii ratkaisuja. Ratkaisemiseen tarvitaan tietoa, tekoja, rahaa ja johtamista. Meillä on tietoa nuorten syrjäytymisen syistä. Onko meillä kuitenkaan riittävässä määrin tietoa syrjäytymisen ehkäisemisestä, panostetuista resursseista tai mitkä keinot ovat tehokkaimpia ja vaikuttavimpia. Voisiko parempi johtaminen katkaista nuorten syrjäytymisen?…

Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – myös vaalivideolla

Vaalivideoni tiivistää teemani eduskuntavaaleihin. Tulevalla hallituskaudella on tehtävä muutoksia reilun työelämän ja paremman elinikäisen oppimimisen eteen. Erityisesti on huolehdittava, että kaikki pysyvät mukana – ikään, elämäntilanteeseen ja tulotasoon katsomatta.

Kiusaaminen on merkittävä yhteiskunnallinen ongelmaa

Eduskuntavaalien alla ehdokkaille satelee kutsuja moniin erilaisiin tilaisuuksiin. Itse olen ollut paneelien lisäksi perehtymässä ehdokkaille järjestetyissä tilaisuuksissa muun muassa työeläkkeisiin ja vientiteollisuuteen. Näiden lisäksi osallistuin viikko sitten Aseman Lapset ry:n järjestämään tilaisuuteen, jossa aiheena oli nuorten pitkittyneet konfliktit koulussa. Järjestäjät taustoittivat aihetta tilaisuuden alussa. Esille nostettiin muun muassa vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn tuloksista lukuja kiusaamisen kokemuksista….

Vastuullista ilmastopolitiikkaa

Osallistuin Oulussa ilmastovaalikeskusteluun keskiviikkona 20.3.2019. Antoisa paneeli, jossa myös yleisö osallistui aktiivisesti ja nosti esiin erittäin tärkeitä ilmastopoliittisia kysymyksiä. Järjestäjänä toimi Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ja valtakunnallisen, yhdeksän järjestön yhteisen ilmastovaalikampanjan Oulun ryhmä. Tilaisuuden alussa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun alusti aiheesta. Otto myös veti keskustelua. Demareiden ilmastopoliittisista tavoitteista SDP on asettanut tulevaisuusohjelmassaan ilmastoasioissa selkeitä ja…

Koulutus on investointi tulevaisuuteen

Lauantaina 9.3.2019 pääsin keskustelemaan koulutuksesta hienossa porukassa. Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari oli kutsunut keskustelijoiksi minun lisäkseninkansanedustaja Tytti Tuppuraisen ja tanssija, opiskelija ja Oulun yliopiston hallituksen jäsenen Miina-Anniina Heiskasen. Kommentaattorina oli Kauko Keskisärkkä, joka on vähän aikaa sitten aloittanut OYY:n pääsihteerinä. Oli antoisaa tarkastella koulutusta SDP:n Osaamispolku 2030 -ohjelman eri näkökulmista. Keskustelimme runsaan yleisön keskellä niin varhaiskasvatuksesta,…

Luovilla aloilla työskentelevillä myös oikeus reiluun työelämään

Viikko sitten lauantaina 23.2.2019 EU, Suomi ja kulttuuri – Onko Oulusta EU:n kulttuuripääkaugiksi? -tilaisuudessa keskustelin yhdessä europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren sekä eduskuntavaaliehdokkaiden Miina-Anniina Heiskasen ja Jere Laavan kanssa taiteesta ja kulttuurista sekä niiden merkityksestä ja vaikutuksista. Tilaisuuden alussa Liisa Jaakonsaari kyseli meiltä keskustelijoilta sitä mitä ajattelemme, että kulttuuri meille tarkoittaa. Ajattelen, että kulttuuri on elävää, ajassa…

Oulun demareiden kampanja pyörähti käyntiin

Sunnuntaina 10.2.2019 oli ilmassa suurta juhlan tuntua, jännitystäkin. SDP Oulun piirissä pidettiin kampanjastartit Oulussa sekä Kajaanissa. Paikalla oli paljon niin tuttuja jäseniä, ehdokkaiden tukiryhmäläisiä kuin vaalistartista kiinnostuneita. Kansanedustaja Tytti Tuppurainen kävi Oulun tilaisuuden alussa läpi puolueen tulevaisuustavoitteita sekä ajankohtaista poliittista tilannetta. SDP:n valtakunnallisia teemoja vaaleissa ovat maksuton ja laadukas toisen asteen koulutus, lapsiköyhyyden poistaminen, pienituloisten…