Teemat

YHDESSÄ PAREMMAN HUOMISEN PUOLESTA!

Kevään vaaleissa meillä on mahdollisuus muutokseen. Katkaistaan eriarvoistumisen lisääntyminen – tehdään muutos yhdessä tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan eteen.

Tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa meidän on huolehdittava työn ja kasvun edellytyksistä. Laadukas koulutus takaa jatkossakin osaavan työvoiman löytymisen. Tulevaisuuden investoinnit vahvistavat työllisyyttä ja taloutta. Reilu työelämä toimii yhdessä sopien ja huomioi muuttuvan työelämän tarpeet. Monimuotoinen työelämä on oikeudenmukainen, joustava ja erilaiset työntekomuodot mahdollistava.

Meidän on pidettävä jokaisesta huolta – ikään, elämäntilanteeseen ja tulotasoon katsomatta. Lapsiköyhyyteen on puututtava ja pienituloisten eläkeläisten asemaa on parannettava.

Palveluiden on oltava toimivia ja kaikkien saavutettavissa. Nuorten syrjäytyminen on riski tulevaisuuden hyvinvointivaltiolle. Meidän on huolehdittava, että maksuton varhaiskasvatus, harrastustakuu ja maksuton toinen aste toteutuvat.

Ilmastonmuutos on todellisuutta. Pysäytetään ilmaston lämpeneminen yhdessä – varmistetaan tuleville sukupolville maapallo, jolla elää.

Sosialidemokratian perusarvot vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus

Minulle sosialidemokratian perusarvot ovat tärkeitä. Tasa-arvoon sisältyy näkemykseni mukaan käsitteiden rypäs, kuten yhdenvertaisuus, oikeudenmukainen kohtelu, syrjinnän kieltäminen ja tasa-arvon edistäminen. Meidän on edelleen edistettävä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työelämässä. Tasa-arvoinen avioliittolaki edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Meidän on myös huomioitava lasten ja nuorten moninaisuus yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Jokaisen meistä on voitava toimia omien kykyjemme mukaisesti hmisten ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta.

Vapaus tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus elää omaa elämäänsä ja tehdä omia valintojaan. Vapaus tarkoittaa vapautta pelosta, turvattomuudesta ja puutteesta. Tavoitteena tulee olla yhteistyön ja rauhan maailmaa sekä puhdasta ja turmeltumatonta ympäristöä. 

Sosialidemokraattinen liike on arvoihin pohjautuva kansanliike. Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.  Ilman tämänkaltaisia sosiaalisia oikeuksia vapaus jäisi kuolleeksi kirjaimeksi vailla merkitystä. Sosialidemokraatit vaativat vapauden tosiasiallista toteutumista. Yksilönvapauden toteuttamiseen tarvitaan yhteiskuntaa, yhteisiä rakenteita.

Solidaarisuus on ennen kaikkea yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä sekä siihen liittyy vastuu kanssaihmisistä ja ympäristöstä. On toimittava siten, että kanssaihmisillä – ja myös tulevilla sukupolvilla – on mahdollisuus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään. Solidaarisuus kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä.

Sosialidemokratian arvoja toteutetaan demokratian, hyvinvointiyhteiskunnan ja yhteistyön kautta. Yhteiskunnan tulee taata jäsenilleen reilut mahdollisuudet oman elämänsä rakentamisessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.