Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – myös vaalivideolla

Vaalivideoni tiivistää teemani eduskuntavaaleihin. Tulevalla hallituskaudella on tehtävä muutoksia reilun työelämän ja paremman elinikäisen oppimimisen eteen. Erityisesti on huolehdittava, että kaikki pysyvät mukana – ikään, elämäntilanteeseen ja tulotasoon katsomatta.