Blogikirjoitus

Aluevaaleissa äänestetään hyvinvointipalveluiden suunnasta

Uusilla aluevaltuustoilla on edessään ainutlaatuinen tilaisuus. Hyvinvointialueiden palveluita on lähdetty rakentamaan ilman valmiita rakenteita. Sosialidemokraattien mielestä on tärkeää, että palveluita kehitetään käyttäjiä kuunnellen.

Sunnuntaina 23.1.2022 järjestetään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit. Näissä vaaleissa valitaan 21 hyvinvointialueelle aluevaltuustot, jotka päättävät tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden järjestämisestä alueilla.

Olen saanut olla mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen poliittisessa valmistelussa laajassa ohjaus- ja seurantaryhmässä. Tämä kyseinen luottamustehtävä antaa minulle hyvin selkeän kuvan hyvinvointialueen laajasta tehtävästä, muutoksen mahdollisuuksista sekä myös niistä haasteista, joita päättäjillä on edessään. Vaikka valmistelu on edennyt jo pidemmän aikaa niin kaikki viralliset päätökset tapahtuvat 1.3.2022 aloittavan aluevaltuuston toimesta.

Hyvinvointialueiden palveluita on kehitettävä käyttäjiä kuunnellen

Uusilla aluevaltuustoilla on edessään ainutlaatuinen tilaisuus. Hyvinvointialueiden palveluita on lähdetty rakentamaan ilman valmiita rakenteita taloudelliset resurssit ja realiteetit huomioiden. Sosialidemokraattien mielestä on tärkeää, että palveluita kehitetään käyttäjiä kuunnellen. Palveluvalikoimaa ei tule sanella ylhäältäpäin, vaan sekä hyvinvointialueen asukkailla että sote-alan ja pelastustoimen työntekijöillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa palveluihin. Tätä työtä on tehty esimerkillisesti Pohjois-Pohjanmaalla valmistelevissa hankkeissa. Eri palveluiden käyttäjiä on kuultu ja osallistettu koko hyvinvointialueella. SDP kannattaakin erilaisten asiakasraatien tai muiden osallistavien käytäntöjen käyttöönottoa kaikilla hyvinvointialueilla.

Ensimmäisten aluevaltuutettujen vastuullisena tehtävänä on päättää palveluiden järjestämisestä, jotka vastaavat koko hyvinvointialueen ja sen asukkaiden tarpeisiin. Pohjois-Pohjanmaalla tulee huomioida alueen erilaisuus. Eri paikoissa tarvitaan erilaisia palveluita. Palveluiden suunnittelussa on otettava huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet.

Iltavastaanottoja ja digitaalisia palveluja

Palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan. Vaalityön aikana on noussut usein esille se kuinka esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin tarjolla olevia palveluita odotetaan enemmän. Hyvinvointialueemme asukkaat haluavat, että sote-keskuksissa olisi myös iltavastaanottoja niin akuutteja tilanteita kuin arkisia neuvolakäyntejä tai kiireettömiä lääkärikäyntejäkin varten.

Hyvinvointialueilla on kehitettävä myös digitaalisia palveluita käyttäjälähtöisesti. Uusia digitaalisia palveluita ja etäpalveluita ei tule ottaa käyttöön vain kustannussäästöjen vuoksi. Niidenkin tulee aidosti hyödyttää sekä asiakkaita että työntekijöitä. Digitaalisten palveluiden tulee myös olla helppokäyttöisiä, eivätkä ne saa johtaa fyysisen palvelun heikkenemiseen.

Näissäkin vaaleissa on kyse arvovalinnasta. Sosialidemokraatit uskovat, että hyvinvointialueiden asukkaat ja työntekijät ovat oman alueensa parhaita asiantuntijoita. Siksi tulevien hyvinvointialueiden kehittämisen pitää tapahtua aidosti heitä kuunnellen, ei ylhäältäpäin sanelemalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.