Blogikirjoitus

Ehkäisevä työ säästää – pitkällä aikavälillä

Ehkäisevä työ sisältää laajan kirjon erilaisia palveluita ja toimintatapoja, joilla ehkäistään ongelmien syntymistä. Fiksu yhteiskunta säästää investoimalla ehkäiseviin palveluihin, jollaisia ovat esimerkiksi lähiliikunta, perhepalvelut, nuorisotyö ja koulujen tukipalvelut.

Yhteiskunnan toiminta eri tasoilla vaikuttaa eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen. Päätöksillä voi vaikuttaa siihen autetaanko ihmisiä vasta, kun ongelmat syvenevät vai ehkäistäänkö ongelmien syntyminen ennalta. Kansalaisten hyvinvoinnista huolehtiva yhteiskunta varmistaa edellytykset terveelle taloudelle.

Ehkäisevää työtä tarvitsevat erityisesti lapset ja nuoret

Ehkäisevän työn palveluja tarvitaan kaikki. Erityisesti lapset ja nuoret. Koulu ja nuorisotyö tarjoavat nuorille tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Tukematta jättäminen maksaa yhteiskunnalle moninkertaisesti. Kuraattorin avun tarjoaminen tai vaikka harrastamisen mahdollistaminen ovat tärkeitä lapsille ja nuorille. Muutaman sadan euron panostus voi säästää tuhansia euroja, kun ei jouduta tulevaisuudessa panostamaan korjaavaan työhön.

Lapsiperheet tarvitsevat palveluja ja matalan kynnyksen tukea arjessa. Maksuton varhaiskasvatus kaikille 1-6 -vuotiaille sekä pienemmät ryhmäkoot on nähtävä myös ennakoivana työnä sekä esimerkiksi syrjäytymistä ehkäisevä keinona.

Meidän on luotava eri tavoin nuorille mahdollisuudet turvalliseen nuoruuteen. Esimerkiksi tukemalla päihteetöntä nuorisokulttuuria ehkäistään ryhmäpainetta, joka johtaa päihteiden käyttöön. Meidän on taattava nuorille toimintaa, tapahtumia ja paikkoja, joissa voi viettää aikaa ilman päihteitä. Nuoret tarvitsevat ympärilleen turvallisia aikuisia, jotka tukevat nuoria erilaisissa elämäntilanteissa. Laadukkaasta tuesta on Oulussa jo hyvä valtakunnallisestikin tunnettu toimintamalli, Byströmin nuorten palvelut.

Liikunta edistää terveyttä

Liikunta on yksi tehokkaimmista keinoista edistää terveyttä ja joka ylläpitää myös toimintakykyä. Liikunta voi olla täsmäase, jolla ehkäistään tai hoidetaan, mutta ennen kaikkea se on yleislääke. On arvioitu, että liikkumattomuus aiheuttaa useiden miljardien kustannukset vuodessa. Meidän onkin huolehdittava, että kaikilla on mahdollisuus liikunnan harrastamiseen varallisuudesta, iästä ja asuinalueesta huolimatta.

Köyhyys lasten ja nuorten keskuudessa on kasvanut. Meillä on yli 100 000 lasta ja nuorta, jotka asuvat köyhyydessä. Tämä vaikuttaa heidän kasvuun ja kehitykseen, sekä esimerkiksi rajaa mahdollisuuksia harrastaa. Harrastetakuu auttaisi näitä lapsia ja nuoria esimerkiksi liikunta- ja urheiluharrastusten pariin.

Ehkäisevä työ on kaikkien sektoreiden yhteinen tehtävä. Työtä on tehtävä koordinoidusti ja monialaisesti sekä -ammatillisesti. Ehkäisevän työn kohdalla on pystyttävä katsomaan pidemmälle ja luotettava siihen, että hyvät ennakoivat palvelut ja huolenpito säästävät rahaa ja huolia tulevaisuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.