Blogikirjoitus

Henkilöstöä on osallistettava ja kuultava laajasti jo valmisteluvaiheessa

Henkilöstö on organisaation arvokkain resurssi ja, kun sen hyvinvoinnista tingitään niin se alkaa näkyä asiakkaiden saamassa palvelussa. Aluevaaleissa valittavan aluevaltuuston päättäjien on oltava valmiita panostamaan hyvinvointialueen ammattilaisten hyvinvointiin.

Kirjoitin mielipidekirjoituksen Kalevaan 15.1.2022 henkilöstön hyvinvoinnin tärkeydestä. Olen saanut monia yhteydenottoja kirjoituksen julkaisun jälkeen. Yhteydenotoissa kerrotun perusteella on todettava edelleen, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen on panostettava sotehenkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä kuulemiseen ja osallistamiseen – jo nyt valmisteluvaiheessa.

Kuten mielipidekirjoituksessani totean, niin emme voi odottaa ja edellyttää toimivia palveluja tai hoitotakuun toteutumista, ellei hyvinvointialueella työskentele osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Henkilöstö on organisaation arvokkain resurssi ja, kun sen hyvinvoinnista tingitään niin se alkaa näkyä asiakkaiden saamassa palvelussa. Aluevaaleissa valittavan aluevaltuuston päättäjien on oltava valmiita panostamaan hyvinvointialueen ammattilaisten hyvinvointiin. Motivoituneet ja tyytyväiset työntekijät tuottavat hyvinvointialueen palveluissa vastaavasti positiivisia asiakaskokemuksia. Hyvinvointialueen ammattilaisilla on oltava mahdollisuus vahvistaa ja kehittää osaamistaan työuran aikana. Hyvinvointialueen tulee panostaa lisä- ja täydennyskoulutukseen kaikkien henkilöstöryhmien osalta.

Huomio tiedonjakamiseen, osallistamiseen ja kuulemiseen

Käynnissä olevassa uudistuksessa on myös varmistettava henkilöstön äänen kuuleminen ja osallistuminen muutoksen suunnitteluun. On ensisijaisen tärkeää, että tulevalla hyvinvointialueella luodaan työolot, jotka aidosti mahdollistavat laadukkaan työn tekemisen ilman liiallista kuormitusta.

Julkisalan korkeakoulutetut JUKO, Akavan Erityisalat ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut julkaisivat 16.1.2022 tuloksia käynnissä olevan valmistelun sujuvuudesta ja etenemisestä. Selvitykseen liittyvään kyselyyn vastasi 568 valmistelua tuntevaa pääluottamusmiestä tai valmisteluun osallistuvaa korkeakoulutettua. Selvityksessä nousee erityisesti esille, että hyvän hallinnon periaatteet ovat paikoin jäämässä kiireen jalkoihin. Resurssien riittävyys, valmistelun avoimuus ja vaikutusten arviointi koetaan ”erittäin” tai ”melko huonoksi”. Selvitys käynnistettiin, koska ammattiliittoihin kantautui syksyn aikana tietoja valmistelun takkuamisesta ja uupumuksesta. Eniten ongelmista valmistelussa raportoitiin Varsinais-Suomesta, Pirkanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Selvityksessä nousee esille myös se, että asiantuntijahenkilöstö kokee jääneensä valmistelussa vaille ääntä. Valmistelussa esiintyy myös liiallisesta kiireettä.

Nyt valittavien aluevaltuustojen tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön kuulemiseen ja osallistamiseen. Aluevaltuustoilla on edessään vaativa tehtävä luotsata soteuudistus maaliin. Hyvinvointialueilla on edessä laaja henkilöstön siirtyminen kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueiden palvelukseen. Osa henkilöstöstä tulee siirtymään hyvinvointialueiden omistamiin in house -yhtiöihin. Jotta tämä liikkeenluovutuksella tapahtuva henkilöstön siirto onnistuu tarvitaan vuorovaikutusta siirtyvän henkilöstön kanssa. Uusi lainsäädäntö ja uudet rakenteet eivät takaa uudistuksen onnistumista. Jos kuulemisessa ja osallistamisessa epäonnistutaan niin se näkyy pitkään ja se näkyy pitkään erityisesti hyvinvointialueen henkilöstön hyvinvoinnissa ja sitä myöden asiakkaiden palveluissa.

Nyt on käsillä se aika, jolloin hyvinvointialueiden perusta luodaan. Valmistelu on tehtävä huolella, henkilöstöä osallistaen ja kuullen. Koko muutos on kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvien työntekijöiden käsissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.