Blogikirjoitus

Huomio lapsiin ja nuoriin

Meidän on pidettävä huolta jokaisesta ikään, elämäntilanteeseen ja tulotasoon katsomatta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin ja nuoriin.

Minulle erityinen painopiste kaupunginvaltuutettuna tulisi olemaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Tulevalla valtuustokaudella 2021-2025 tulee kiinnittää erityistä huomiota lapsiin ja nuoriin kohdennettujen palveluiden lisäksi päätöksentekoon liittyvien vaikutusarvioiden tekemiseen. Tulevaisuuden päätökset eivät saa enää lisätä lasten ja nuorten keskinäistä eriarvoisuutta tai eriarvoisuutta suhteessa muihin ikäryhmiin.

Vahvistetaan nuorten osaamista

Koulutus ja sivistys ovat tulevaisuuden kuntien toiminnan ytimessä. Nuorisoalan ammattilaisena haluan erityisesti olla varmistamassa, että jokaisella oululaisella nuorella on tulevaisuudessa opiskelu- tai työpaikka. Vain osaamisen laajentamisella voimme pärjätä ja saamme osaavia työntekijöitä erilaisiin työelämän tarpeisiin. SDP on pitkään ollut työstämässä laajennettua oppivelvollisuutta. Nykyinen hallitus teki lukioista ja ammatillisesta koulutuksesta aidosti maksutonta ja takaa näin jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen tutkinnon. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan kaikissa Suomen kunnissa nuorille yksilöllisiä oppimispolkuja ja joustavaa opetusta. Nuoret tarvitsevat oppimispolullaan laadukasta opetusta sekä tukea erilaisissa elämän tilanteissa. Oulun kaupunginvaltuuston tehtävä on varmistaa, että tulevaisuudessa lasten ja nuorten koulutukseen on suunnattu riittävästi resursseja opetukseen sekä erilaisiin tukipalveluihin.

Huomiota nuorten työllistymiseen

Oppimispolun rinnalla Oulussa kiinnitettävä erityistä huomiota nuorten työllistymiseen. Oulussa on tehty ansiokasta työtä nuorisotyöttömyyden eteen jo pitkään. Tätä työtä tehdään muun muassa monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä niin Oulun kaupungin toimesta nuorten työpajatoiminnassa, Byströmin ohjaamossa ohjaus- ja neuvontatyön keinoin kuin eri järjestöjen ja oppilaitosten työllisyyttä edistävissä hankkeissa ja palveluissa. Maaliskuussa alkanut työllisyyden kuntakokeilu koskee myös alle 30-vuotiaita nuoria. Oulun seudulla käynnistyneen työllisyyden kuntakokeilun kautta edistetään muun muassa työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä löydetään uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Työ on nuorille elämän ja Oulun elinvoimaisuuden perusjalka. Resursoidessa nuorten työllisyystoimiin vahvistamme Oulun kaupungin taloutta pitkällä aikavälillä sekä luomme nuorille uskoa tulevaisuuteen. Nuorten työllistymisen varmistamiseksi Oulun kaupungin on edelleen panostettava pitkäjänteisesti nuorten työllisyyttä edistävään toimintaan. Nuorten on saatava tukea työnhaussa nopeasti ja yksilöllisesti, monikanavaisesti.

Harrastustusmahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille

Harrastaminen lisää hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskiä. Jokaiselle
lapselle ja nuorelle tulee Oulussa taata mahdollisuus harrastamiseen harrastustakuun kautta. Oululaiset urheiluseurat, kulttuuri- ja taidetoimijat ja muut nuorisotyön järjestöt on saatava
tiiviisti mukaan harrastustakuun toteuttamiseen. Harrastuksia on tuotava yhä enemmän koulupäivien yhteyteen. Uudistamalla aamu- ja iltapäivätoimintaa helpotetaan myös perheiden arkea.

Panostetaan enemmän lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin palveluihin. Ennaltaehkäisevä työ on edullisempaa kuin korjaavat toimenpiteet. Investointi lapsiin ja nuoriin on satsaus tulevaisuuteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.