Blogikirjoitus

Hyvinvointialueet vastaavat tulevaisuudessa meidän sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista

Hyvinvointialueiden tulevaisuudessa järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, neuvolapalvelut, sosiaalihuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut ja palo- ja pelastuspalvelut.

Käynnissä olevan sote-uudistuksen tärkein tavoite on turvata yhdenvertaiset, laadukkaat ja kattavat palvelut. Oikea-aikaiset palvelut vähentävät erikoissairaanhoidon ja muiden raskaiden palveluiden tarvetta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio, eli palveluiden toimiminen paremmin yhteen ja monialaisesti, auttaa kohtaamaan ihmisen ongelmat kokonaisuutena ja pienentää riskiä ongelmien monimutkaistumiseen. Toimivat palvelut säästävät resursseja ja vapauttavat sotealan ammattilaisten aikaa yhä enemmän asiakkaan auttamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat

Sote-uudistuksen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita niin, että jatkossakin voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa. Meidän väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Saman aikaisesti syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Tällä sote-uudistuksella vastataan näihin yhteiskunnan muutoksiin.

Muutoksessa nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tutkimusten mukaan suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata yhdenvertainen palvelujen saatavuus ja toiminnan sekä hallinnon tehokkuus. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella muutoksen myötä sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä vastaa yksi organisaatio (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue) 19 kunnan ja kuntayhtymän, kahden pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin sijaan. Eli 22 järjestäjän sijaan meillä on jatkossa yksi organisaatio, joka vastaa järjestämisestä.

Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita

Sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä jatkossa vastaavat hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita. Hyvinvointialueiden toimintaa rahoittaa pääosin valtio. Julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Erityistason palvelujen turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta. Asukkailla on jatkossakin mahdollisuus käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita yli maakuntarajojen.

Tammikuussa käytävissä aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueille aluevaltuustoihin päättäjät, jotka tekevät jatkossa näillä itsehallinnollisilla alueilla päätökset sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä. Pohjois-Pohjanmaalla aluevaltuustossa tulee olemaan 79 aluevaltuutettua.

Kunnat vastaavat jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Uudistuksessa sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kokonaan kunnilta hyvinvointialueille. Jatkossa kuntien valtuustot, hallitukset ja lautakunnat eivät enää tee päätöksiä sotepalveluista tai palo- ja pelastustoimesta.

Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tämä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kunnat vastaavat siis jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, nuorisotyöstä, liikunnasta ja kulttuurista. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan. Järjestöjen ja kuntien ennaltaehkäisevän työn ja hyvinvointialueiden korjaavan työn välinen yhteistyö tai sote- ja sivistyspalveluiden välinen yhteistyön tulee toimia saumattomasti.

Lue lisää sote-uudistuksesta ja hyvinvointialueista:
Sote-uudistus-sivusto
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.