Blogikirjoitus

Kaikki työ on arvokasta

Työllisyyteen ja työllisyysasteeseen liittyvät kysymykset ovat olleet esillä vahvasti viime aikoina. Työllisyystoimet olivat esillä erityisesti hallituksen puoliväliriihessä. Hallitus teki puoliväliriihessä päätöksiä työllisyyttä lisäävistä toimista.

Merkittävimpiä hallituksen päättämiä toimia ovat oppivelvollisuuden laajennus, työllisyyspalveluiden vahvistaminen, työttömyysturvan lisäpäivien poisto ja palveluiden lisääminen, jatkuvan oppimisen uudistaminen sekä työllisyyspalveluiden siirto kuntiin ja siihen liittyvä rahoitusmalli. Valtiovarain ministeriön arvion mukaan nämä toimet vahvistavat työllisyyttä lähes 50 000 hengellä.

Työ on Oulun elinvoimaisuuden perusjalka

Työllisyysasteen nostaminen Oulussa on kaupungin taloudellisen tilanteen parantamisen näkökulmasta tärkeää. Tulevalla valtuustokaudella Oulun kaupunginvaltuustossa on erityisesti huolehdittava työn edellytyksistä ja, että yritysten toimintaolosuhteet kehittyvät niiden tarvitsemaan suuntaan. Esimerkiksi yrityksille on löydyttävä tontteja ja kaavoituksen on oltava ketterämpää. Erilaisten kaupungin tarjoaminen yrityspalveluiden on palveltava yrityksiä entistä laadukkaammin, vastaten yritysten ilmaisemiin tarpeisiin. Oulun kaupungilla on myös tärkeä rooli investoijana. Erilaisilla kaupungin tulevaisuuden investoinneilla vahvistetaan myös työllisyyttä ja sitä kautta kaupungin taloutta. Niin työllisyyteen kuin talouteenkin liittyvät päätökset on tietysti tehtävä ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti.

Työllisyyden vahvistuminen vaatii osaavaa työvoimaa. Jotta Oulussa on jatkossakin osaavaa työvoimaa huolehtisin Oulun kaupunginvaltuustossa, että meillä on jatkossa tarjolla entistä houkuttelevampaa, monipuolisempaa ja laadukkaampaa koulutusta nuorille. Tämä takaisi osaavan työvoiman löytymisen tulevaisuudessa. Oulussa on jatkossa hyödynnettävä kasvussa ja kehityksessä alueen korkeatasoista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, jota muun muassa alueen korkeakoulut yhdessä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa tekevät.

Huomio myös heikossa työmarkkina-asemassa oleviin

Valitettavasti välillä joutuu lukemaan ja kuulemaan ettei kaikkien tekemällä työllä ole merkitystä. Aivan varmasti on. Niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Työllisyys ei ole vain rahassa mitattava asia yhteiskunnalle. Se on yksilölle inhimillinen asia, myös taloudellista turvaa tuova tekijä.

Oulun kaupunginvaltuustossa on mielestäni kiinnitettävä erityistä huomiota heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen. Työllistymistä tukevien palveluiden tavoitteena tulee olla palkkatyö. Pitkään työttömänä olleiden työnhaku-, työllistymis- ja työelämävalmiuksia tulee parantaa eri tavoin, esimerkiksi palkkatuki sekä erilaiset työkokeilujaksot ovat tehokkaita. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla työllistymistä helpotetaan lisäämällä työpaikkoja, joiden työehdot ovat kohtuulliset.

Oulun seudulla on käynnistynyt maaliskuussa 2021 työllisyyden kuntakokeilun, jonka kautta edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Kuntakokeilussa löytyy varmasti myös uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuden ongelmaan, jota Oulussakin esiintyy. Oulun kaupungin on tärkeää toimia aktiivisesti ja yhteistyössä koko seudun alueella, jotta voimme parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Tämän tavoitteen tulee olla myös kirkkaana kaikilla Oulun kaupunginvaltuustoon valittavien valtuutettujen mielessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.