Blogikirjoitus

Kannustavaa aktivointia, ei lannistamista

Laki työttömyysturvan aktiivimallista astui voimaan voimaan vuoden 2018 alusta. Malli sai jo valmisteluvaiheessa paljon huomiota sekä arvostelua. Aktiivimalli koettiin muun muassa epäoikeudenmukaiseksi, koska sen etuusleikkauksien nähtiin kohdentuvan erityisesti vaikeammassa työllistymistilanteessa oleviin.

Kuluneen vuoden aikana aktiivimallin toimeenpanosta ja kokemuksista on julkaistu paljon uutisia. Joulukuussa muun muassa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko julkaisi aktiivimalliin liittyvän kyselyn tulokset. Erkon kyselyyn vastasi lähes 1400 korkeakoulutettua työttömyysturvaa saavaa asiakasta. Yli puolet vastanneista kertoi kokevansa aktiivimallin lannistavana. Vain alle neljä prosenttia arvioi aktiivimallin kannustaneen. Malli koetaan yleisesti lannistavana ja sen aktivoivat vaikutukset vähäisinä. Ainoastaan kaksi prosenttia vastanneista oli saanut aktiivimallista apua työllistymiseen.

Aktiivimalli kohdentuu erityisesti ikääntyviin ja vaikeasti työllistyviin leikkaamalla heidän työttömyysetuaan. Erkon kyselyyn vastanneiden kohdalla etuusleikkuri vaikutti ensimmäisen tarkastelujakson aikana noin viidennekseen vastanneista. Yli 60-vuotiaiden kohdalla leikkaus oli yleisempää. Aktiivimalli voi myös viivästyttää ansiopäivärahan maksua. Kuluvalla hallituskaudella oli tavoitteena purkaa normeja, mutta aktiivimalli toi työttömyysturvaan lisää normeja.

Karua luettavaa on kyselytulokset aktiivimallin aktivoivasta vaikutuksesta. Vain kaksi prosenttia vastaajista arvioi, että aktiivimalli oli auttanut työllistymisessä. Jopa 87 prosentin mielestä malli ei ollut vaikuttanut työllistymiseen.

 

Enemmän kannustusta ja työllistymistä tukevia mahdollisuuksia

Vuoden 2019 alusta aktiivimalli muuttuu. Työttömän työnhakijan näkökulmasta aktiivisuusedellytykset täyttävien toimenpiteiden joukkoon tulee uusia mahdollisuuksia, joilla voi välttää työttömyysetuuden leikkauksen. Hyvä näin.

Osaamista vahvistavat opinnot ja valmennukset edistävät ja parantavat mahdollisuuksia työllistyä. Hyvä, että muidenkin kuin työvoimaviranomaisten järjestämät koulutukset ja valmennukset huomioidaan aktiivitoimenpiteinä. Pelkkä aktiivitoimenpiteiden suorittaminen etuusleikkurin pelossa ei pitkällä aikavälillä tue ja kannusta työnhakijaa työnhaussa.

Aktiivimallin suurin valuvika on mielestäni edelleen siinä ettei aktiivista työnhakua, työhaastatteluita tai osallistumista rekrytointitapahtumiin katsota aktiivimallin mukaisiksi aktiivisuusedellytyksiksi. Erityisesti työnhaku ja työhaastatteluihin osallistuminen ovat aktiivisuutta vaativia toimenpiteitä. Kyllä aktiivisuutta tulee pystyä osoittamaan sillä, että hakee aktiivisesti työtä, lähettää työhakemuksia ja käy kutsuttaessa työhaastatteluissa. Tuntuu edelleen epäoikeudenmukaiselta, että tällaista aktiivisuutta ei huomioida. Erityisen epäoikeudenmukaiselta se näyttää tilanteessa, jossa työllistymisyrityksistä huolimatta etuusleikkuri vie osan työttömyysetuudesta. Se ei kannusta, vaan lannistaa.

Lisätietoa Erkon kyselystä löydät tämän linkin kautta.

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?
Aktiivimallissa työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys. Kun edellytys täyttyy maksetaan etuutta täysimääräisenä myös tarkastelujaksoa seuraavan kolmen kuukauden ajan. Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, niin työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. (TE-palvelut, Usein kysyttyä aktiivimallista).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.