Blogikirjoitus

Koulutus on investointi tulevaisuuteen

Lauantaina 9.3.2019 pääsin keskustelemaan koulutuksesta hienossa porukassa. Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari oli kutsunut keskustelijoiksi minun lisäkseninkansanedustaja Tytti Tuppuraisen ja tanssija, opiskelija ja Oulun yliopiston hallituksen jäsenen Miina-Anniina Heiskasen. Kommentaattorina oli Kauko Keskisärkkä, joka on vähän aikaa sitten aloittanut OYY:n pääsihteerinä.

Oli antoisaa tarkastella koulutusta SDP:n Osaamispolku 2030 -ohjelman eri näkökulmista. Keskustelimme runsaan yleisön keskellä niin varhaiskasvatuksesta, peruskoulutusta, toisen asteen koulutuksesta kuin korkeakoulutuksesta. Nämä kaikki muodostavat elinikäisen oppimisen polun, kun siihen yhdistetään vielä työelämän aikana tapahtuva osaamisen vahvistaminen ja töydennyskoulutus.

Formaalin koulutuksen lisäksi esille keskustelussa nousi Euroopan unionin Erasmus+-ohjelma, joka tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia niin formaalin kuin nonformaalin oppimisen puolella. Erasmus+ on tullut itsellekin tutuksi. Kyseinen ohjelma tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia vahvistaa osaamista työelämässä oleville. Muun muassa nuorisotyöntekijöille on tarjolla paljon koulutusta sekä oppimisjaksoja erilaisissa organisaatioissa.

Peruskoulun varassa ei valitettavasti pärjää työelämässä

Henkilökohtaisesti seuraan huolestuneena sitä kuinka iso joukko meillä on työikäisiä ihmisiä pelkän peruskoulun varassa. Työllisyysaste pelkän peruskoulun varassa olevilla on vähän yli 40 %. Keskimääräin työllisyysaste Suomessa on noin 74 %. Korkeakoulutettujen työllisyysaste on tällä hetkellä noin 84 %. Koulutus siis selkeästi auttaa työllistymisessä. Myös työelämän murros on nostanut työelämän vaatimustasoa ja peruskoulu ei tarjoa tarvittavaa osaamispohjaa työelämässä tällä hetkellä.

Ammatillisesta koulutuksesta on viime vuosien aikana leikattu runsaasti resurssia. Leikkaukset ovat aiheuttaneet sen, että kontaktiopetusta ei enää ole saatavilla niin paljoa kuin ennen. Kontaktiopetuksen puute yhdistettynä kasvavan nuoren muihin elämän haasteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin on harmittavan usein se, että opinnot jäävät kesken. Aina ei edes ammatillisessa koulutuksessa tarjolla olevat tukipalvelut saa nuorta pysymään tai jatkamaan opintojaan loppuun.

Olen erittäin iloinen siitä, että SDP:n Osaamispolku 2030 -ohjelmassa on nostettu esille se kuinka tärkeää olisi nostaa oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen saakka. Pidempi oppivelvollisuus kiinnittää nuoren paremmin peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Uskon, että koulutuspolulta putoamiset varmasti vähenevät ja syrjäytymisen vaara vähenee.

Tukea nuoren elämään

Keskustelutilaisuudessa nostin esille myös nuorille suunnatut palvelut, kuten etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Nämä palvelut ja toimijat koettavat varmistaa, että jokainen nuori pääsisi eteenpäin elämässään ja löytäisi paikkansa. Etsivä nuorisotyö keskittyy erityisesti nuoriin, jotka ovat pudonneet koulutuspolulta.

Työpajatoiminnassa mukana olevat nuoret saavat laadukasta ohjausta yksilövalmentajilta koulutukseen ja työelämään ja työvalmentajilta taas ohjeita ja opastusta työntekemisessä. Lisäksi työpajatoiminnassa nuoret pääsevät tunnistamaan ja tunnustamaan aikaisemmin muualla oppimaansa.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa neuvotaan ja ohjataan nuoria universaalilla periaatteella. Eli oli asia, kysymys tai aihe mikä vaan, niin nuoret saavat tukea paikan päällä palvelupisteissä tai vaikke verkkoperustaisissa palveluissa.

Tulevaisuuden hyvinvointivaltio

Näen, että meidän on erityisesti huolehdittava tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa työn ja kasvun edellytyksistä. Laadukas koulutus on yksi näistä elementeistä. Laadukas koulutus takaa jatkossakin osaavan työvoiman löytymisen.

Tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa koulutus antaa vahvan pohjan elämälle. Meidän on nostettava suomalaisten osaamistasoa ja parannettava koulutuksen tasa-arvoa. Meidän on myös huolehdittava siitä, että koulutukseen panostetaan riittävä määrä resursseja. Koulutusleikkausten aika on ohi.

-Mika

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.