Blogikirjoitus

Laadukkaat palvelut ovat toimivia, oikea-aikaisia ja saavutettavia

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kaikkien palveluiden tulee olla toimivia, oikea-aikaisia ja saavutettavia. Hyvinvointialueella tulee huomioida alueen erilaisuus. Eri paikoissa tarvitaan erilaisia palveluita. Sote-uudistuksen tärkeä tavoite on palveluiden integraatio, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiminen paremmin yhteen ja monialaisesti.

Palveluiden on oltava toimivia, hoitoa on saatava oikea-aikaisesti ja palveluiden on oltava saavutettavia. Liikkuvien palveluiden käyttöä digitaalisuuden hyödyntämistä on lisättävä. Ratkaisujen on oltava sujuvia ja tuotava hyötyä käyttäjille. Oikea-aikaiset palvelut sekä luovat hyvinvointia että säästävät rahaa.

Tarvitsemme hoitotakuun, riittävät ja laadukkaat palvelut ja palveluverkon, jotta hoitolupaus on toteutettavissa. Hoitolupaus tarkoittaa muun muassa sitä, että perusterveydenhuollossa hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas ottaa sosiaali- ja terveyskeskukseen yhteyttä ja kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, eli myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon pääsee viikossa.

Myös suunterveydenhoidon on oltava kaikkien saatavissa oikea-aikaisesti. Suunterveydenhoidon osalta hoidon tarpeen arviointi tehdään samana päivänä, kun yhteyttä on otettu ja kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.

Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava

Sote-uudistuksen yksi tärkeä tavoite on palveluiden integraatio myös perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon on jatkossa toimittava paremmin yhteen. Hoitoon on päästävä oikea-aikaisesti ja ihmisen on tultava hoidetuksi ilman pitkityksiä. Pitkittyessä ongelmat kasaantuvat ja muuttuvat kalliimmiksi hoitaa. Sote-keskusten on tarjottava niitä lähipalveluja ja palvelujen kokonaisuuksia, joita ihmiset tarvitsevat. Palvelut on saatava matalalla kynnyksellä. Asiakasta palvelevat tarvittaessa moniammatilliset tiimit, joista löytyy laaja osaaminen niin sosiaali- kuin terveysaloilta. Lasten sote-palveluita on tarjottava matalalla kynnyksellä myös kouluarjessa.

Suomessa on korkeatasoinen julkinen sairaalaverkosto, joka hoitaa päivystyspotilaat 24/7-periaatteella koko maassa. Hyvinvointialueen muutoksessa sairaaloiden päivystyspalvelut 24/7 turvattava. Sairaaloiden palvelut eri lääketieteen eri erikoisaloilla ovat tärkeitä väestölle. Erikoissairaanhoitoa on tärkeä kehittää osana maamme terveydenhuoltoa ja pelastusjärjestelmää.

Mielenterveydenpalveluita on parannettava

Mielenterveyden ongelmat ovat olleet kasvussa vuosia. Pitkä poikkeusaika koronan myötä on heikentänyt tilannetta. Apua, tukea ja palveluita on oltava tarjolla nopeammin ja paremmin myös mielenterveyden ongelmia kohtaaville.

Ongelmien tunnistaminen aikaisemmin ja nopeampi avun piiriin pääsy vähentävät ongelmien kasaantumista. Nopeammalla hoitoon pääsyllä mahdollistetaan useampien ongelmien hoitaminen perusterveydenhuollon piirissä, lyhyemmillä hoitojaksoilla ja kevyemmillä toimenpiteillä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden on oltava kynnyksettömiä. Palveluita tulee olla tarjolla niin kouluissa ja oppilaitoksissa kuin työterveydenhuollossa. Opastusta eteenpäin on oltava saatavilla silloin, kun sille on tarve ja siellä missä ihminen on normaalisti arjessaan. Palveluihin hakeutumisen tulee olla helppoa. Erilaiset etä- ja digipalvelut voivat tarjota helpon lähestymisen ja yhteydenoton kanavia. Nuorille sähköisten palvelujen kautta avun luo hakeutuminen on luontevaa.

Pidetään kaikista huolta – ikään, elämäntilanteeseen ja tulotasoon katsomatta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.