Blogikirjoitus

Luovilla aloilla työskentelevillä myös oikeus reiluun työelämään

Viikko sitten lauantaina 23.2.2019 EU, Suomi ja kulttuuri – Onko Oulusta EU:n kulttuuripääkaugiksi? -tilaisuudessa keskustelin yhdessä europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren sekä eduskuntavaaliehdokkaiden Miina-Anniina Heiskasen ja Jere Laavan kanssa taiteesta ja kulttuurista sekä niiden merkityksestä ja vaikutuksista.

Tilaisuuden alussa Liisa Jaakonsaari kyseli meiltä keskustelijoilta sitä mitä ajattelemme, että kulttuuri meille tarkoittaa. Ajattelen, että kulttuuri on elävää, ajassa muovautuvaa, ajassa kiinni olevaa. Se elää ja vaikuttaa meihin ihmisiin jokaiseen eri tavoin, me jokainen tulkitsemme ja elämme kulttuuria ja taidetta omien kokemustemme ja tulkintojemme kautta.

Luovat alat työllistävät

Mukavassa ja lämminhenkisessä tilaisuudessa nostin esille luovat alat ja siellä työskentelevät yli 100 000 työntekijää, ammatinharjoittajaa ja yrittäjää. Luovilla aloilla tuotetaan muun muassa itsenäisesti palveluja, mainontaa, taidetta ja mediasisältöjä. Alalla tuotetaan paljon kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja ja toimintaa.

Luovilla aloilla työskentelevät kohtaavat työelämässä paljon epäkohtia. Taiteilijoiden toimeentulo ei ole aina turvattua. Harva taiteilija esimerkiksi pystyy elämään kokonaan taiteen tekemisellä. Toimeentulo on usein kiinni apurahoista, jotka ovat määräaikaisia. Luovilla aloilla työskentelevät taiteilijat myös välillä kohtaavat tulkintoja, joissa heidät tulkitaan yrittäjiksi, joka taas sulkee heidät pahimmassa tapauksessa sosiaali- ja työttömyysturvan ulkopuolelle.

Tuntemani taiteilijat ovat usein kertoneet kuinka joutuvat paljon miettimään myös sitä millaisia töitä ja keikkoja voivat ottaa vastaan. Kaikkia työkeikkoja ei ole kuulemani mukaan kannattanut ottaa vastaan liian matalan korvauksen takia tai sitten keikan vastaanottamisesta on aiheutuu niin paljon byrokratiaa, että muun muassa työttömyyskorvauksen saaminen viipyy kohtuuttoman pitkään.

Luovalla alla työskentelevät taiteilijat kohtaavat myös epäoikeudenmukaisuutta eläkkeiden kertymisessä. Kun tulot ovat sirpaleisia ja vaatimattomia, niin työeläkettä kertyy vähän. Valtion myöntämien taiteilijaeläkkeiden ulkopuolella on paljon taiteilijoita. Eläkejärjestelmä kaipaa siis tässä kohtaa korjausta.

Kulttuuri kuuluu kaikille, myös reilu työelämä

Keskustelutilaisuudessa puhuimme paljon kulttuurin merkityksestä ja sen saavutettavuuden tärkeydestä. Niin paljon kuin kulttuuri ja taide meitä kansalaisia ilahduttaa ja palkitsee, niin kulttuurin ja taiteen tekijät ansaitsevat myös reilun työelämän ja sosiaaliturvan. Vaikka taiteen tekeminen ei taloudellisesti olisikaan kannattavaa, niin se on työtä. Se on työtä, jota tekevät ihmiset sydämestään.

SDP:n kulttuuripoliittisessa ohjelmassa sekä vaalitavoitteissa on nostettu esille näitä luovan alan työntekijöiden haasteita. Erityisesti vaalitavoitteissa on esitetty näihin haasteisiin myös hyviä ratkaisuja. Esimerkiksi SDP:n uudessa yleisturvamallissa ratkaistaan taiteilijoiden toimeentulon pahin ongelma eli luukulta toiselle pompotteleminen ja byrokratiaviidakko.

-Mika

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.