Blogikirjoitus

Oppivelvollisuuden laajennus antaa nuorille hyvät eväät työelämään

Olen erittäin iloinen siitä, että SDP:n pitkän ajan tavoite oppivelvollisuuden laajentamisesta on nyt totta. Pidin asiaa henkilökohtaisesti esillä edellisten eduskuntavaalien alla kampanjoidessani SDP:n ehdokkaana.

Oppivelvollisuuden laajennus muiden nuorten kasvua ja itsenäistymistä tukevien toimien rinnalla antavat nuorille yhä paremmat eväät työelämään.

Eduskunta on muutamia päiviä sitten hyväksynyt pitkään valmistellun ja hallitusohjelmassa sovitun oppivelvollisuuden laajentamisen koskemaan toisen asteen opetusta. Jatkossa ammattiin opiskelu ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on täysin maksutonta. Suurin osa johtavista taloustieteilijöistä ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta ovat jo pitkään kannattaneet uudistusta myös keinona nostaa työllisyysastetta. Uudistus turvaa kaikille nuorille oikeuden saada hyvät eväät työelämään. Yhä harvempaa ammattia voi oppia tekemällä tai kävellä työpaikalle ilman pohjakoulutusta.

Jokaiselle nuorelle on varmistettava valmiudet työhön, itsensä ja perheensä elättämiseen. Koulutuksen puute on riski nuoren elämässä. Meillä ei yhteiskuntana ole varaa syrjäyttää yhtään nuorta. Oppivelvollisuuden laajentaminen on tämän hallituksen tärkein rakenteellinen uudistus ja tulevaisuusteko. Koronakriisi ei ole vähentänyt tarvetta pitkäjänteisille sosiaalisille investoinneille, joilla ehkäistään syrjäytymistä ja vahvistetaan työllisyyttä pitkällä aikavälillä.

Oppivelvollisuusuudistusta on kritisoitu monin tavoin. On puhuttu ”mekaanisesta ikärajan nostosta”, vaikka uudistus sisältää selkeät panostukset myös oppimisen tukeen. Erilaisia täsmätoimia eri kohtiin opinpolkua ja erityisryhmiin on yritetty jo vuosikymmeniä. Silti edelleen 10-15% ikäluokasta jää vaille toisen asteen koulutusta. Oppivelvollisuusiän nosto tuo selkeästi vastuun koulutuksenjärjestäjille, kunnille ja julkiselle vallalle siitä, että näitä ihmisiä on tuettava. Ei ole hyväksyttävää, että joku jää 15-vuotiaana kotiin vaille tukea tai palveluita.

Laajennetun oppivelvollisuuden maksuttomuutta on kritisoitu siitä, että sen myötä hyvätuloisten perheiden lapsille maksetaan myös oppimateriaalit. Samaa argumenttia voisi käyttää yhtä lailla peruskoulun oppimateriaalien tai kouluruokailun maksuttomuutta vastaan, tai vastustaakseen lapsilisiä ja vanhempainpakkausta, jotka myös tarjotaan perheen tuloista riippumatta. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon kuuluu universalismin periaate: kaikki osallistuvat kykyjensä mukaan kustannuksiin, ja kaikki saavat julkisia palveluita ja esimerkiksi tukea vanhemmuuteen. 

Kirjoitus on osittain julkaistu Kalevassa mielipidekirjoituksena 17.12.2020.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.