Blogikirjoitus

Osaamista, aikaa ja resursseja puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin

Yhteiskunnassa on oltava laajasti osaamista, aikaa ja resursseja puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Kirjoitin Kalevan mielipidepalstalla lapsien ja nuorten turvallisesta oppimisympäristöstä 22.2.2021. Mielipidekirjoitukseni alkuperäinen teksti on tämän viestin lopussa kaikille luettavana.

Tässä blogikirjoituksessa palaan vielä lyhyesti koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan. On hyvä, että hallitus on tarttunut tähän asiaan ja tehnyt erillisen toimenpideohjelman, jota lähdetään toteuttamaan tämän hallituskauden aikana. Näemme varmasti muutaman vuoden sisällä konkreettisemmin miten nämä toimenpiteet alkavat purra. Toimenpiteiden kiro on niin laaja ja monipuolinen, että uskon tuloksia syntyvän.

Koulukiusaaminen ja -väkivalta on oire ja merkki lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Taustalla on monia syitä miksi ajaudutaan kiusaamaan ja väkivaltaisiin tekoihin. Mielestäni kiusaaminen ja väkivalta eivät ole ainoastaan kouluun ja kouluajalle rajoittuva ongelma vaan se laajempi kokonaisuus. Siksi on tärkeää, että hallituksen toimenpideohjelman tavoin ongelman ratkaisemiseen on otettu nyt mukaan laajasti toimijoita. Monialainen yhteistyö tämän ongelman ratkaisemiseksi on avainsemassa sen lisäksi, että muistetaan kiusaamisen ja väkivallan olevan lapsen ja nuoren koko perheen asia. Ketään perheestä ei voi ulkoistaa asiassa ja on myös tarkasteltava aina juurisyitä miksi esimerkiksi joku ajautuu kiusaamaan ja toimimaan väkivaltaisesti.

Meillä on nyt hyvä mahdollisuus korjata yhdessä kiusaamiseen ja väkivaltaan liittyvää ongelmaa. Hallituksen toimenpideohjelman lisäksi asia nousee esille viikoittain mediassa ja ihmisten puheissa. Päättäjillä on tärkeä rooli tässä työssä. Meidän on varmistettava, että kunnissa ja valtakunnallisesti on riittävät resurssit työn tekemiseksi. Lisäksi näen, että meillä aikuisilla tulee olla aitoa halua toimia niin, että kiusaaminen ja väkivalta saadaan kitkettyä. Varmistetaan yhdessä, että meidän lapsilla ja nuorilla on turvallinen ympäristö kasvaa ja kehittyä.

*** *** ***

Lapsille ja nuorille turvallinen oppimisympäristö

Sanna Marinin (sd.) hallitus on julkaissut laajan toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja syrjimättömyyteen.

Koulujen lisäksi yhteiskunnassa on oltava laajemmin osaamista, aikaa ja resursseja puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Siksi tarvitaan monenlaisia toimia ja toimenpideohjelma antaa tähän työkaluja. Koulukiusaamisen ja -väkivallan lopettamiseksi ei ole olemassa yhtä ratkaisua. Turvallisen oppimisympäristön luominen ei ole kiinni harkinnasta, vaan se on koulujen ja oppilaitosten velvollisuus. Kiusaamistapauksiin puuttuminen ei ole siis harkinnanvaraista.

Hallituksen julkaisemassa toimenpideohjelmassa on 14 toimenpidettä, jotka viedään läpi tämän hallituskauden aikana. Ohjelman myötä muun muassa vakavan väkivallan ja kiusaamisen ehkäisyyn tarkoitettu Ankkuritoiminta liitetään osaksi koulujen kiusaamisen vastaista toimintaa. Siinä on mukana poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä.

Kiusaamisen tunnistaminen ja ehkäiseminen ovat tärkeä osa kaikkien opetusalan ammattilaisten osaamista, jota on tärkeää tukea koulutuksen kaikissa vaiheissa korkeakouluista täydennyskoulutukseen. Toimenpideohjelman mukaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön ja johdon täydennyskoulutuksen painopistealueeksi määritellään hyvinvoinnin ja työrauhan edistäminen. Ohjelman toimenpiteillä vahvistetaan myös yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen liittyvää pedagogista osaamista.

Kiusaamisen ja häirinnän vastainen toiminta edellyttää myös lainsäädännöllisiä tarkennuksia. Oppilaan opetukseen osallistumisen epäämistä koskevaa sääntelyä päivitetään. Päivityksellä taataan oppilaiden ja opetustilassa työskentelevien henkilöiden turvallisuus.

Osana toimenpideohjelmaa kouluille kehitetään sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamalli. Tämä tukee sekä oppilaita että koulujen henkilökuntaa muun muassa koulunkäyntiin sitouttamisessa, kouluhyvinvoinnin vahvistamisessa ja osaltaan kiusaamisen vastaisessa työssä. Ohjelma huomioi myös lukiot ja ammattiopistot, joissa luodaan ohjelmia hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen sekä ryhmäytymiseen. Myös jokaisella korkeakoululla tulee olla ohjeet epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen.

Koulukiusaamista ja -väkivaltaa ei tule sietää missään oloissa, vaan siihen on puututtava heti ja kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi.

Mika Pietilä
puheenjohtaja
SDP Oulun piiri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.