Blogikirjoitus

Oulu tarvitsee selviämisaseman

Oulussa on pitkään keskusteltu selviämisasemasta. Jo terveydenhuoltolaki edellyttää, että yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä vahvistetaan ja vähennetään päihteisiin liittyviä terveys- ja turvallisuusuhkia.

Huumausaineiden käyttö on lisääntynyt Suomessa. Jätevesitutkimusten perusteella näin on tapahtunut myös Oulussa, jossa käytetään huumausaineista eniten amfetamiinia ja ekstaasia. Samanaikaisesti EHYT ry:n mukaan suomalaisten alkoholin käyttö on vähentynyt koronan aikana.

On todennäköistä, että terveydenhuollossa aliraportoidaan päihteiden käyttöä. Alkoholista aiheutuu arviolta yli 900 ME välillisiä kustannuksia, kun menetetään tuotanto- ja työpanoksia. Huumeiden osalta nämä kustannukset ovat arviolta noin 180 ME.

Tutkimuksen mukaan päihdehoidon ulkopuolelle jääminen kasvattaa kuolemanriskin lisäksi hoidon kokonaiskustannuksia. Päihteiden käyttäjien oheissairastavuus on runsasta. Hoidon laadun turvaamiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi päihdeongelmat täytyisi tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja varmistaa pääsy päihdepalveluihin. Päihteidenkäyttäjien kohtaamiseen liittyy myös kielteisiäkin asenteita. Palveluiden käyttäjinä päihteiden käyttäjät ovat usein väliinputoajia.

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä vahvistetaan ja vähennetään päihteisiin liittyviä terveys- ja turvallisuusuhkia. Vertailevissa tutkimuksissa on havaittu, että Oulun kaupunki rahoittaa päihde- ja mielenterveyshuoltoa niukasti. 

Edellä mainitsemani asiat puoltavat sitä, että Oulun kokoisessa kaupungissa tulee olla selviämisasema. Selviämisasema tarjoaisi päihtyneelle suojan ja hoitoa siihen saakka, että hän selviää. Samalla asiakkaalle suunniteltaisi mahdollinen päihdehoito. Jatko selviämisasemalta muihin päihdepalveluihin täytyy järjestää hyvin. Viiveitä ei saa tulla. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.