Blogikirjoitus

Panostuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen

Tammikuussa valittava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto tulee päättämään monista lapsien, nuorien ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavista palveluista. Hyvinvointialueen järjestettäväksi siirtyvät esimerkiksi neuvolapalvelut, opiskeluhuolloin kuraattori- ja psykologipalvelut ja mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Hyvinvointialueella on panostettava lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Entisestään pitkittyvä kokonapandemia haastaa monen perheen hyvinvointia. Lapsia, nuoria ja perheitä ei tule jättää yksin, eikä 1990-luvun laman virheitä tule toistaa. Tilanteeseen on tartuttava päättäväisesti jo hyvinvointialueen suunnittelun aikana.

Apua mielenterveyden haasteisin matalalla kynnyksellä

Erityisen tärkeää on, että lapset ja nuoret saavat ajoissa apua mielenterveyden haasteisiin. Sosialidemokraatit ovat linjanneet, että jatkossa kiireettömään hoitoon pitää päästä seitsemässä päivässä myös silloin, kun kyse on mielenterveysongelmista. Hyvinvointialueen tulevien päättäjien on pidettävä huolta siitä, että lapset ja nuoret saavat kouluterveydenhoidon palveluja ja löytävät koulupsykologin ja koulukuraattorin jatkossakin sieltä, missä lapset ja nuoret ovat, eli kouluista.

Erityisesti nuorten kohdalla tarvitaan matalan kynnyksen palvelupisteitä. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten aikuisten palveluihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Heidänkin on saatava palvelut helposti yhdestä paikasta. Ei ole oikein, että apua joutuu hakemaan eri luukuilta. Opintojen ja työn ulkopuolella oleville nuorille palveluita on oltava saatavilla esimerkiksi Ohjaamoissa tai muiden palveluiden yhteydessä.

Mielenterveyden ongelmien tunnistaminen aikaisemmassa vaiheessa ja nopeampi avun saanti estävät ongelmien kasaantumista. Myös digitaalisia palveluita kannattaa hyödyntää mielenterveyspalveluissa. Nuorille digitaalisten palvelujen kautta avun luo hakeutuminen on luontevaa. Toisinaan voi olla helpompaa hakea apua digitaalisesti kuin kasvotusten.

Sosialidemokraattien mielestä mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulee olla kynnyksettömiä. Palveluita tulee olla tarjolla niin kouluissa ja oppilaitoksissa kuin työterveydenhuollossa, eli siellä, missä ihmiset yleensäkin arjessaan ovat.

Perheiden palvelut tarvetta vastaavalle tasolle


Lasten ja perheiden palveluton oltava perheiden tarvetta vastaavalle tasolle. Hyvinvointialueella palvelutarvetta on arvioitava säännöllisesti. Esimerkiksi neuvoloiden toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä entisestään. Ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen tulee panostaa, jotta ongelmat voidaan ratkaista ennen kuin ne pääsevät monimutkaistumaan.

Lastensuojelu on tärkeää työtä, jolla on suuri vaikutus lasten ja perheiden hyvinvoinnille. Työntekijöillä tulee olla aikaa ja mahdollisuus perehtyä kunnolla jokaisen lapsen ja perheen tilanteeseen. Hyvinvointialueille siirryttäessä lastensuojelulle on turvattava riittävät resurssit, jotta työntekijät voivat tehdä työnsä aidosti hyvin ja ilman liiallista kuormitusta. Hyvinvoiva henkilöstö on koko perheen etu.

Sanna Marinin johtama hallitus on jo aiemmin panostanut lasten ja perheiden hyvinvointiin esimerkiksi nostamalla lastensuojelun henkilöstömitoitusta, laskemalla varhaiskasvatusmaksuja ja pienentämällä varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. Määrätietoista toimintaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta tarvitaan myös hyvinvointialueilla. Erityisesti tulevaisuudessa on panostettava hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen monialaiseen hyvinvointia ja terveyttä edistävään yhteistyöhön.

Pidetään huolta kaikista ikään, elämäntilanteeseen tai tulotasoon katsomatta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.