Blogikirjoitus

Reilu ja parempi työelämä

Vaalityön aikana reilu ja parempi työelämä on noussut esille usein. Eniten keskustelua ovat herättäneet aktiivimalli sekä kiky. Ihmiset ovat kokeneet nämä leikkausmallit epäoikeudenmukaisiksi monella tapaa.

Tulevaisuuden hyvinvointivaltion näkökulmasta meidän on huolehdittava työn ja kasvun edellytyksistä. Tulevaisuuden investoinnit vahvistavat työllisyyden lisäksi taloutta. Reilu työelämä toimii yhdessä sopien ja huomioi muuttuvan työelämän tarpeet. Työelämän muuttuessa tulee työnteon eri työntekomuodoista riippumatta olla tasaveroista. Työntekemisen ehtojen tulee olla oikeudenmukaisia.

Työelämässä tarvitaan myös joustavuutta. Se edistää työllistymistä ja nostaa työllisyysastetta. Sosiaaliturvan ja työlainsäädännön tulee olla ajantasalla ja vastata monimuotoisten työsuhteiden tarpeisiin. Kun parannetaan työelämän laatua, nostetaan työn tuottavuutta sekä pidennetään työuria.

Reilusta työelämästä puhuessa äänestäjien kanssa, erityisesti aktiivimallista, nousee aina esille sosiaaliturva. Meidän demareiden näkökulmasta sosiaaliturvan lähtökohtana tulee olla työ sekä ihmisten aktiivisuuden, itsensä kehittämisen, kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ihmisten yksilölliset tilanteet ja tarpeet on huomioitava.

Moni äänestäjä on nostanut esille työn palkkauksen. Palkalla tulee tulla toimeen. Esimerkiksi nollatuntisopimukset ovat ajaneet monet työntekijät todella ahtaalle mm. taloudellisesti. Nollatuntisopimukset rajoittavat myös ihmisten elämää. Mitään ei voi sopia tai suunnitella eteenpäin, koska kutsu töihin voi tulla yhtäkkiä tai ei yksinkertaisesti tiedä tulojaan, kun ne vaihtelevat niin suuresti.

Minun erityinen huolenaihe on ollut itsensätyöllistäjät, jotka putoavat valitettavasti sosiaali- ja työttömyysturvan ulkopuolelle. Itsensätyöllistäjen määrä kasvaa. Yhä useampi tekee työtä palkansaajan ja yrittäjyyden välimaastossa. Itsensätyöllistäjät ovat yksinyrittäjiä, ammatinharjoittajia, freelancereita sekä apurahalla työskenteleviä. Myös ns. alustatalous lisää itsensätyöllistäjien määrää.

Itsensätyöllistäjien näkökulmasta sosiaaliturvan olisi seurattava työntekijää työnteon muodosta riippumatta. Kaiken työn tulee kerryttää itsensätyöllistäjän ansioperustaista työttömyysturvaa samalla tavoin kuin palkansaajilla. Esimerkiksi yhdistelmävakuutuksen myötä henkilö voisi toimia joustavasti vuoroin palkansaajana, vuoroin yrittäjänä, ja sosiaaliturva seuraisi perässä.

Myös palkansaajan määritelmän on tunnistettava itsensätyöllistäjät. On mahdollista muuttaa lakia siten, että työsuhteisten kaltaisessa asemassa työskentelevät myös katsotaan laissa työsuhteisiksi. Työsopimuslakia pitää muuttaa siten, että jos työsuhteen piirteet täyttyvät, myös alustatalouden työntekijää pidetään työntekijänä. Alustan omistajan pitäisi erikseen näyttää toteen tilanteet, joissa näin ei ole.

Tehdään yhdessä muutos paremman huomisen ja paremman työelämän puolesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.