Blogikirjoitus

Sitova hoitajamitoitus on välttämätön parannus

Ikäihmisten hoivapalvelut ovat kaivanneet tukea ja lisää resursseja jo pitkään. Ehdotuksista huolimatta kestäviä ratkaisuja ei ole saatu aikaan. Meille sosialidemokraateille kyse on arvoista. Hoitajamitoitusta ei ole varaa jättää säätämättä ja nyt se on säädetty.

Alla oleva mielipidekirjoitus on julkaistu Kalevassa 28.7.2020 lyhyempänä. Tässä blogikirjoituksessa pohdin asiaa hieman laajemmin.

SDP:n pitkäaikainen tavoite sitovasta hoitajamitoituksesta toteutuu, kun laki 0,7 hoitajamitoituksesta hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuun lopussa. Uudistus on merkittävä ja välttämätön parannus vanhuspalveluiden laatuun.

Jokainen vanhus ansaitsee laadukasta hoitoa ja hoivaa. Vanhustenhoiva on ollut jo pidempään kriisissä. Myös koronapandemian aikana on noussut esille vanhusten hoivakotien hoitajamitoitus. Ratkaisujen etsiminen on poliitikkojen tehtävä niin valtakunnallisesti lainsäädännön keinoin kuin paikallisella tasolla riittävien resurssien suhteen.

Hoitajamitoitus tarkoittaa, että iäkkäiden henkilöiden palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon tulee laissa säädetty sitova hoitajamitoitus. Hoitohenkilökuntaa on oltava 0,7 jokaista asiakasta kohden. Hoitajamitoituksessa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2020. Lakiin on tulossa siirtymäaika, jonka aikana hoitajamitoitus kasvaa kohti lain määrittelemää 0,7 tasoa asteittain. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1.10.2020 kun laki tulee voimaan, on sitova hoitajamitoitus 0,5. 1.1.2021 mitoitus nousee 0,55:een. 1.1.2022mitoitus nousee 0,6:een hoitajaan ja viimein 1.4.2023 mitoitus saavuttaa 0,7 tavoitetason. Tämä on realistinen aikataulu toteuttaa sitova hoitajamitoitus. Siirtymäaika mahdollistaa, että palveluntuottajilla on mahdollisuus varautua henkilöstötarpeen ja kustannusten kasvuun.

Julkisessa keskustelussa on esitetty huoli omaishoitajien jaksamisesta ja kotihoidon resursseista. On myös väitetty, että laitoshoidon henkilöstömitoitus toteutetaan kotihoidon kustannuksella. Tämä ei ole hallituksen tarkoitus. Hallitus onkin suuntaamassa katseensa seuraavaksi kotihoidon kehittämiseen ja omaishoitajien aseman parantamiseen. Hallitus on myös julkisen talouden suunnitelmassa varannut määrärahaa tarvittavien lähi- ja sairaanhoitajien koulutuspaikkojen lisäämiseksi.

Hoitajamitoituksessa on kyse myös alan ammattilaisten työoloista. Henkilöstön alimitoitus on kuormittavaa. Lakiin kirjattu hoitajamitoitus takaa mahdollisuuden sellaisiin työoloihin, joissa työn tekeminen on mahdollista huolellisesti. Jokaisella on oikeus tehdä työtä uupumatta. Hoitajamitoituksessa otetaan huomioon välitöntä asiakastyötä tekevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei huomioda mitoituksessa ja tukipalveluihin on varattava erillinen resurssi. Tällä halutaan varmistaa, että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen.

Ikäihmisten hoivapalvelut ovat kaivanneet tukea ja lisää resursseja jo pitkään. Ehdotuksista huolimatta kestäviä ratkaisuja ei ole saatu aikaan. Meille sosialidemokraateille kyse on arvoista. Hoitajamitoitusta ei ole varaa jättää säätämättä ja nyt se on säädetty. Tämä asia on ollut SDP:lle erityisen tärkeä poliittinen arvovalinta, jonka eteen on tehty pitkäjänteisesti töitä jo vuosien ajan. Hoitajamitoituksella otetaan iso askel kohti parempaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.