Kuvassa aluevaaliehdokas Mika Pietilä. Kuva: Minna Lehtinen.
Blogikirjoitus

Hyvinvointialueet vastaavat tulevaisuudessa meidän sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista

Hyvinvointialueiden tulevaisuudessa järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, neuvolapalvelut, sosiaalihuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut ja palo- ja pelastuspalvelut.