Blogikirjoitus

Taklataan nuorisotyöttömyyttä alaspäin

Nostan kuntavaalitavoitteissani vahvasti esille nuorten aseman. Seuraan nuorisotyön ammattilaisena tarkkaan nuorten asemaa yhteiskunnassa. Huolestuneena luen esimerkiksi koronapandemian vaikutuksista lasten ja nuorten arkeen.

Nuorisotyön ammattilaisena haluan olla varmistamassa, että jokaisella oululaisella nuorella on opiskelu- tai työpaikka. Oulussa on panostettava yhä enemmän monialaiseen nuorisotyöhön, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin, ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä nuorten matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Yksikään nuori ei saa kokea jäävänsä ilman apua ja tukea.

Oulun kaupungin työllisyysraportin mukaan nuorisotyöttömyys oli helmikuussa 2021 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna vuoden takaiseen. Alle 25-vuotaita työttömiä oli yli 2000 ja nuorisotyöttömyysaste on 18,6 %. Oulun kaupungin työllisyysraporttiin voi tutusta tarkemmin Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Ohjausta ja neuvontaa

Oulussa on pitkään tehty ansiokasta työtä nuorisotyöttömyyden eteen. Tätä työtä tehdään muun muassa monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä niin Oulun kaupungin toimesta nuorten työpajatoiminnassa, Byströmin ohjaamossa ohjaus- ja neuvontatyön keinoin kuin eri järjestöjen ja oppilaitosten työllisyyttä edistävissä hankkeissa ja palveluissa. Maaliskuussa alkanut työllisyyden kuntakokeilu koskee myös alle 30-vuotiaita nuoria. Työllisyyden kuntakokeilua Oulun seudulla toteuttaa ja koordinoin Business Oulu. Oulun seudulla käynnistyneen työllisyyden kuntakokeilun kautta päästään toivottavasti edistämään työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä löydetään uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kesän lähestyessä monen nuoren huolena on kesätyöpaikka. Oulussa nuorille on tarjolla kesätyöseteli sekä Oulun kaupungin tarjoamat kesätyöharjoittelupaikat. Kaikille halukkaille olisi tarjottava mahdollisuus kesätöihin. Oulun kaupungin on jatkossakin tarjottava nuorille monipuolisesti mahdollisuuksia kesätyöhön.

Pitkänjänteisiä panostuksia nuorisotyöttömyyden hoitoon

Kuten kuntavaalitavoitteissani totean, haluan olla varmistamassa, että jokaisella oululaisella nuorella on opiskelu- tai työpaikka. Sen varmistamiseksi Oulun kaupungin on edelleen panostettava pitkäjänteisesti nuorten työllisyyttä edistävään toimintaan. Nuorten on saatava tukea työnhaussa nopeasti ja yksilöllisesti, monikanavaisesti. Lyhytaikaisista ja ulkopuolisella rahoituksella toteutetuilla hankkeilla saadaan työllisyyttä korjattua varmasti hetkellisesti, mutta on myös arvioitava sitä mikä niiden hyöty on pitkällä aikavälillä. Oulussa on huolehdittava siitä, että yksikään nuori ei jää työkyvyttömäksi mielenterveyssyistä, koska apua ei ollut saatavilla.

Työ on nuorille elämän ja Oulun elinvoimaisuuden perusjalka. Resursoidessa nuorten työllisyystoimiin vahvistamme Oulun kaupungin taloutta pitkällä aikavälillä sekä luomme nuorille uskoa tulevaisuuteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.