Blogikirjoitus

Vappupuhe

Ei ole yhdentekevää ketkä ovat päättämässä asioistamme. Jos haluat palveluita, sosiaaliturvaa ja laadukkaita julkisen palvelun edellytyksiä lähde SDP:n ehdokkaaksi. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan kuntavaaliehdokkaaksi parin päivän ajan.

Hallituksen puoliväliriihi on nyt saatu päätökseen ja linjaukset tulevien vuosien valtion talousarvion kehyksestä sovittu. SDP toimi ansiokkaasti pääministeri Marinin johdolla neuvotteluissa. Kiitos niin pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Marinille, SDP:n ministeriryhmälle, erityisavustajille ja kaikille, jotka teitte työtä kompromissin löytämiseksi.

Haluan tässä puheenvuorossa nostaa esille tulevat kuntavaalit. Ei ole yhdentekevää ketkä ovat päättämässä asioistamme hallituksessa ja kunnissa. Meillä on koko Oulun piirissä jo hyvä joukko asiantuntevia, aikaansaavia ja SDP:n arvot tuntevia ehdokkaita. Vielä mahtuu mukaan. Jos haluat palveluita, sosiaaliturvaa ja laadukkaita julkisen palvelun edellytyksiä lähde SDP:n ehdokkaaksi. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan kuntavaaliehdokkaaksi parin päivän ajan.

Pidetään huolta kunnasta. Kunta pitää huolta meistä.

Tällä sloganilla SDP meneekohti kuntavaaleja. Kunnissa päätetään ihmisten arkeen liittyvistä asioista. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on osoittanut, että vahva hyvinvointivaltio on paras turva tulevissakin kriiseissä. Turvallisen arjen palvelut ja tuki ovat kunnissa, pidetään siis niistä huolta. SDP:ssä haluamme varmistaa, että apua ja tukea on saatavilla jokaiselle silloin, kun sitä tarvitaan.

Suomen kunnat uudistuvat sote-muutoksen myötä. Sosiaali- ja terveysuudistuksen toteutuessa tasa-arvo paranee. Samalla kuntien rooli muuttuu. Politiikassa on kyse arvoista ja myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. SDP:llä on osaamista hoitaa suomalaisten ja kuntien asioita – yhdessä sopimalla ja rakentamalla. Sitä tarvitaan myös suuressa sotemuutoksessa.

Kuntavaaleissa varmistetaan, että tulevaisuuden kunnat ovat perheille parhaita kotikuntia. Perheen hyvinvointi on SDP:lle tärkeää. Perheille on oltava tarjolla riittävästi apua ja tukea. Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot on pidettävä pieninä ja henkilöstön määrä riittävänä. Neuvoloiden palveluita laajennettava tukemaan perheitä koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Lapsiperheille suunnatun kotipalvelun saatavuutta on lisättävä.

Turvallinen lapsuus ja nuoruus lisäävät perheiden hyvinvointia

SDP haluaa taata jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinnon. Siksi nykyinen hallitus tekee lukioista ja ammatillisesta koulutuksesta maksutonta. Koulun ja päiväkodin on oltava turvallinen ja terveellinen paikka. Panostamalla peruskorjauksiin sekä rakennusten ylläpitoon ja siivoukseen ratkaistaan myös sisäilmaongelmia. Turvallisuutta saadaan myös lisää, kun jokaisessa kunnassa on kiusaamisen ja väkivallan vastainen toimenpideohjelma.

SDP haluaa pitää kaikki mukana. Hyvä ja turvallinen arki ja ihmisarvoinen ikääntyminen ovat jokaisen oikeuksia. Hoitajamitoituksella luodaan laadukkaampia vanhuspalveluita. Omaishoitajien työtä on tuettava paremmin. Omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava koko maassa ja tuen määrää on tarkistettava.

Kuntien talous puhuttaa

Kestävä kuntatalous luo edellytykset työlle ja elinvoimalle. Kuntien elinvoima syntyy työstä ja yrittämisestä. Uusien työpaikkojen ja investointien edellytysten luominen niin maaseudulla kuin kaupungeissa on kuntien tärkeä tehtävä. Kuntien valtionosuuksilla turvataan niiden toimintaedellytykset. Poikkeuksellisissa tilanteissa valtion on varmistettava kuntien peruspalvelujen rahoitus, kuten koronavirusepidemian aikana on tehty.

SDP:ssä uskotaan ihmiseen ja jokaisenihmisen haluun osallistua yhteiskuntaan. Tuemme ihmisiä työnhaussa, emme halua rangaista työttömyydestä. Työllisyyden luomisessa haluamme yksilöllistä tukea, koulutusta ja palveluita. Kunnille on annettava vahvempi rooli työllisyyspalveluissa. Tätä edistämme työllisyyden kuntakokeilujen kautta.

Kunnat ovat myös ilmastoratkaisijoita. Hiilineutraliustavoitteeseen päästään yhdessä ja yhteisellä työllä. Kuntien tulee esimerkiksi siirtyä pois öljylämmityksestä omistamissaan kiinteistöissä ja kuntien on tuettava asuntojen ja kotien siirtymistä fossiilittomiin lämmitysjärjestelmiin on tuettava. Kuntien energiayhtiöt ovat avainasemassa etsittäessä kestäviä lämmön- ja sähköntuotannon ratkaisuja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.