Blogikirjoitus

Vastuullista ilmastopolitiikkaa

Osallistuin Oulussa ilmastovaalikeskusteluun keskiviikkona 20.3.2019. Antoisa paneeli, jossa myös yleisö osallistui aktiivisesti ja nosti esiin erittäin tärkeitä ilmastopoliittisia kysymyksiä. Järjestäjänä toimi Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ja valtakunnallisen, yhdeksän järjestön yhteisen ilmastovaalikampanjan Oulun ryhmä. Tilaisuuden alussa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun alusti aiheesta. Otto myös veti keskustelua.

Demareiden ilmastopoliittisista tavoitteista

SDP on asettanut tulevaisuusohjelmassaan ilmastoasioissa selkeitä ja kunnianhimoisiakin tavoitteita. Kaikki tavoitteet on asetettu tiedostaen, että ilmastomuutos on pystyttävä pysäyttämään määrätietoisesti. Henkilökohtaisesti olen sitoutunut eduskuntavaaliehdokkaana SDP:n tavoitteisiin, joilla katsomme päästävän ekologisesti kestävämmälle tielle.

Meille demareille on tärkeää tehdä vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa ja samalla tehdä päätöksiä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti niin, että kaikilla on varaa esimerkiksi vähäpäästöiseen ruokaan.

Tavoitteemme voi tiivistää viiteen kohtaan ilmastopolitiikan suhteen.

1) Toimimme määrätietoisesti sen puolesta, että EU vahvistaa asemaansa maailman ilmastopolitiikan johdossa. Tavoitteemme on kiristää Suomen päästötavoitteita osana Euroopan tavoitteiden tarkentamista. Suomella on avainasema EU:n puheenjohtaja maana 2019 toisella puoliskolla olla edistämässä tavoitetta, jolla EU:sta tulee hiilineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen yhteiskunta 2050 mennessä.

2) SDP ajaa EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämistä. Päästöoikeuksien hinnan on ohjattava tehokkaasti ja nopeasti energiajärjestelmän päästöjen vähentämiseen. Päästökauppojen puutteet tulee korjata ja päästökaupasta saatavat tulot tulee ohjata ilmastorahoitukseen.

3) Päästövähennysten toimeenpanoa on nopeutettava. On laadittava selkeä suunnitelma fossiilisten polttoaineiden ja turpeen energiankäytön luopumiseksi ja metsien ja maaperän hiilinielun vahvistamiseksi. Kulutusta on vähennettävä ja siirryttävä ilmaston kannalta kestävämpiin ratkaisuihin yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

4) SDP ajaa ilmastopolitiikan pyöreän pöydän perustamista. Koska ilmastopolitiikkaan liittyy niin monia sektoreita ja toimijoita, näemme että tällainen pyöreän pöydän ryhmä pystyy parhaiten luomaan yhteisen näkymän hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi nykyistä nopeammalla aikataululla. Tällaisen ryhmän on toimittava pitkällä aikavälillä, ei vain hallituskauden ajan.

5) Haluamme vahvistaa ilmastopaneelin asemaa ja rahoitusta. Sen on kyettävä tuottamaan nykyistä paremmin monitieteistä tietoa päätöksenteon tueksi ja arvioida politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia ja riittävyyttä kriittisesti.

Ilmastomuutoksen torjuminen on myös henkilökohtaisia ilmastotekoja

Henkilökohtaisesti näen, että kaikessa päätöksenteossa tulee arvioida ilmastovaikutuksia. Pelkät talousvaikutusten arvioinnit eivät ole riittäviä. Viime päivinä on puhuttu paljon SDP:n ehdottamasta kestävän kehityksen arvonlisäverosta. Sillä tarkoitetaan veromuotoa, joka ohjaa kestävämpään kuluttamiseen ja tuotantoon. eli esimerkiksi kiertotalouspalveluihin ja kestävästi tuotettuihin elintarvikkeisiin tulisi soveltaa kevyempiä verokantoja.

Itse tuen tällaista mallia, joka ohjaa ihmisten kulutusta ilmaston ja ympäristön kannalta oikeisiin suuntiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen on myös kaikkien yhteinen asia. Siihen on osallistuttava kaikkien, niin yksittäisten ihmisten kuin yhteiskunnan eri toimijoiden.

Henkilökohtaisesti olen siirtynyt kasvispainotteisempaan ruokaan, vähentänyt yksityisautoilua, käytän enemmän julkista liikennettä ja pyörää kaupunkiliikenteessä. Omassa taloyhtiössäni olen ajanut muutoksia muun muassa kierrätykseen niin, että koko korttelin yhtiöt keräävät/lajittelevat muovijätteen erikseen sekä tarkkailee energiaa vaativaa kulutusta (lämmitys, vedenkulutus, sähkö). Lisäksi henkilökohtaisessa kulutuksessa harkitsen mitä tarvitsen, miten voin kierrättää ja miten voin käyttää kierrätystuotteita.

Tehdään yhdessä muutos oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta. Myös ilmastopolitiikassa.

Kuvassa ilmastovaalikeskusteluun osallistuneita panelisteja. Kuvassa vasemmalla Esa Aalto (Vihreät), minä itse keskellä ja Tuija Patana (Keskusta). Kuva: Joni Meriläinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.