Blogikirjoitus

Viihtyisämpi ja vetovoimaisempi Oulu

Inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat minulle ne arvot, jotka ohjaavat päätöksentekoani eri luottamustehtävissä. Näiden pohjalle rakentuvat myös kuntavaaliteemani.

Vahvistetaan työllisyyttä ja taloutta

Työ on Oulun elinvoimaisuuden perusjalka. Vahvistaaksemme Oulun kaupungin taloutta on meidän eri tavoin huolehdittava työn edellytyksistä, muun luomalle monipuoliselle elinkeinoelämälle hyvän toimintaolosuhteet. Erilaisilla tulevaisuuden investoinneilla vahvistetaanmyös kaupungin työllisyyttä ja taloutta. Niin työllisyyteen kuin talouteenkin liittyvät päätökset on tehtävä ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti.

Oulun seudulla käynnistyneen työllisyyden kuntakokeilun kautta päästään toivottavasti edistämään työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä löydetään myös uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. On tärkeää toimia aktiivisesti ja yhteistyössä koko seudulla parantaaksemme erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Huolehditaan sivistyksestä ja koulutuksesta

Koulutus ja sivistys ovat tulevaisuuden kuntien ytimessä. Sote-muutoksen myötä näiden palveluiden merkitys kuntapäätöksenteossa vahvistuu. Meidän on huolehdittava mahdollisuuksista laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen.

Jotta Oulussa on jatkossakin osaavaa työvoimaa on meillä oltava tarjolla houkuttelevaa, monipuolista ja laadukasta koulutusta nuorille. Tämä takaa jatkossakin osaavan työvoiman löytymisen. Hyödynnetään Oulun kasvussa ja kehityksessä alueen korkeatasoista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä. Vain osaamisen laajentamisella voimme pärjätä.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota koulunkäynnin ja opiskelun turvallisuuteen. Oulussa on oltava kouluväkivallalle ja -kiusaamiselle nollatoleranssi. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on huolehdittava myös riittävistä resursseista ja osaamisesta.

Kehitetään saavutettavia palveluja

Oululaisille tarjolla olevien palveluiden on oltava toimivia, oikea-aikaisia ja kaikkien saavutettavissa – asui missä päin Oulua tahansa. Tällaisia palveluja saadaan, kun tulevaisuuden Oulussa osallistetaan kaupunkilaisia palveluiden kehittämiseen yhä enemmän. Palveluiden käyttäjät ovat niiden parhaita kehittäjiä.

Kaupungin palveluiden kirjo on laaja. Käytettävien palveluiden rinnalla on huolehdittava siitä, että oululaisilla on mahdollisuus omaehtoiseen harrastustoimintaan. Järjestöt ovat esimerkiksi suuri voimavara kaupungin palveluiden rinnalla.

Erityisesti toivon, että Oulussa jatkuu erinomaisesti käyntiin lähtenyt joukkoliikennepalveluiden kehittämisen. Meidän on edelleen kehitettävä joukkoliikennettä niin, että se palvelee koko Oulua. Oulussa on myös katsottavat joukkoliikenteen kehittämisessä pitkälle tulevaisuuteen ja tehtävä rohkeitakin päätöksiä esimerkiksi erilaisten liikkumismuotojen käyttöönottamisessa.

Pidetään kaikista huolta

Meidän on pidettävä huolta jokaisesta ikään, elämäntilanteeseen ja tulotasoon katsomatta. Erityisesti päätöksenteossa tulee arvioida vaikutuksia ennakkoon eri ikäryhmiin. Päätökset eivät saa lisätä eriarvoistumista.

Nuorisoalan ammattilaisena haluan erityisesti olla varmistamassa, että jokaisella oululaisella nuorella on opiskelu- tai työpaikka. Panostetaan enemmän nuorisotyöhön, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin, ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä nuorten matalan kynnyksen ohjaus- ja mielenterveyspalveluihin. Yksikään nuori ei saa jäädä ilman apua ja tukea.

Huolehditaan yhteisestä maapallosta

Ilmastonmuutos on todellisuutta. Jotta voimme varmistaa tuleville sukupolville maapallon jolla elää, on Oulussakin kaikkien sitouduttava siihen, että kaupungista tulee hiilineutraali. Meidän tulee olla vastuullisia päätöksentekijöitä ja huolehdittava siitä, että jätämme tuleville sukupolville haltuun kaupungin, jossa on tehty päätöksiä kestävällä pohjalla.

Haluan olla mukana tekemässä muutosta paremman huomisen puolesta! Pidetään huolta Oulusta. Oulu pitää huolta sinusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.